Dojčenie pozitívne vplýva na srdce matky   

By

Lekári už dlhšie pripomínajú krátkodobé a dlhodobé zdravotné prínosy dojčenia, ale najnovšia štúdia ukazuje, že ak matka dojčí, môže to tiež znížiť riziko, že bude mať neskôr v živote srdcový infarkt alebo iné kardiovaskulárne ochorenie.

Analýza údajov z 289 573 žien v Číne ukázala, že matky, ktoré dojčili svoje deti, mali približne o 10 % nižšie riziko vzniku srdcových ochorení alebo mozgovej príhody. Na začiatku výskumu nemala žiadna z testovaných žien kardiovaskulárne ochorenie.

Výskumníci po ôsmich rokoch zistili 16 671 prípadov koronárnych ochorení srdca (vrátane infarktov a chronickej srdcovej choroby) a 23 983 mŕtvic. Zdravotné prínosy dojčenia pre matku môžeme vysvetliť rýchlejším ´resetom´ metabolizmu po tehotenstve.

Gravidita výrazne mení metabolizmus ženy, pretože ukladá tuk, ktorý sa mení na energiu potrebnú pre rast dieťaťa a dojčenie po jeho narodení. Dojčenie môže rýchlejšie a účinnejšie odstrániť uložený tuk. Vo všeobecnosti odborníci odporúčajú matkám dojčiť jeden rok, pričom inú stravu odporúčajú začať zavádzať najskôr po skončení 4. až 6. mesiaca života.

Podľa Národného centra zdravotníckych informácií  na Slovensku naďalej pozorujeme rastúci trend v počte plne dojčených detí na konci 6. mesiaca života. V tomto veku bolo dojčených viac ako polovica z evidovaných detí (53,6%), pričom najvyššiu hodnotu vykazuje Bratislavský kraj (66,2%), naopak, najmenej dojčených detí bolo v Nitrianskom kraji (43,4 %). Pre porovnanie, v roku 2003 bolo plne dojčených do konca 6. mesiaca života len 37,7 % detí.

Stručný prehľad výsledkov štúdie:

– dojčiace matky mali o 9% nižšie riziko srdcových ochorení a o 8% nižšie riziko mozgovej príhody ako ženy, ktoré nikdy nedojčili

– matky, ktoré dojčili dieťa dva roky a viac, mali o 18% nižšie riziko ochorenia srdca a o 17% nižšie riziko mŕtvice

– každých ďalších šesť mesiacov dojčenia znamenalo o 4% nižšie riziko srdcových ochorení a o 3% nižšie riziko mŕtvice

Testované ženy, ktorá predčasne ukončili dojčenie, uvádzali rôzne dôvody: choroba, tradície ohľadom zavádzania tuhej stravy a prikrmovania, subjektívne vnímaná nedostatočnosť materského mlieka a nedostatok alebo neadekvátnosť miesta na dojčenie.

Štúdia konštatuje, že hoci sa stále viac zdôrazňuje význam dojčenia je dôležité, aby okolie podporovalo každú dojčiacu ženu či už v zamestnaní alebo na materskej dovolenke. Ak bude toto úsilie efektívne a udržateľné, bude to prínosom pre zdravie detí aj žien, so značnými úsporami nákladov na neskoršiu zdravotnú starostlivosť.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.