Môžem sa milovať?

By

Mnohí pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním sa po diagnostikovaní choroby hanbia opýtať lekára, ako bude prebiehať ich sexuálny život, čo smú a čo už nemôžu.

Obavy sú často zbytočné, najmä v počiatočných štádiách choroby. Klasický sexuálny styk je istou fyzickou záťažou, dá sa porovnať s podobnou, ako keď vyšliapete na druhé poschodie.

Pokiaľ takúto úlohu zvládnete bez problémov, nemáte sa čoho obávať ani v posteli. Navyše, sexuálny život môžete prispôsobiť svojim aktuálnym potrebám a voliť polohy a tempo, aké vyhovujú obom partnerom. Netreba sa ani ostýchať položiť túto otázku vášmu kardiológovi.

Pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním sa musia po diagnostikovaní vyrovnávať s mnohými problémami: lekári im odporučia zmeniť životný štýl, nefajčiť, jesť zdravú stravu, viac sa pohybovať. Ak sú ešte pracovne aktívni, môže nasledovať invalidita.  Najmä muži môžu byť depresívni, ak vypadnú zo svojich pracovných a rodinných rolí, objavujú sa časté zmeny nálad, hádky a nechuť k sexu môžu vyvolať aj mnohé lieky.

Lekár by mal s pacientom celkom otvorene hovoriť o tom, ako je vhodné nastaviť si svoj pohlavný život, aby pacientovi nedostatok informácii zbytočne neskomplikoval intímny život.

Kardiak si však musí pripraviť pre sex vyhovujúce podmienky: nikdy by sa nemal milovať najedený, vždy je treba počkať dve až tri hodiny, nemalo by ho pri sexe nič rušiť ani stresovať.

Ak pacient úzkostlivo sleduje svoj tep, dýchanie, teplotu a celkovo je úzkostlivý, je na životnom partnerovi, aby ho presvedčil, že sexuálny život, aj keď s istými obmedzeniami, je vhodný aj pre neho.

Mimochodom, u mužov je jedným z príznakov srdcového zlyhávania aj objavenie sa erektilnej dysfunkcie. Takže v prípade, že to akosi nejde, alebo len s problémami, treba vyhľadať urológa, ale zároveň myslieť aj na stav srdca.

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.