Daj si červené rúško a chráň svoje srdce!

By

Daj si červené rúško“ je kampaň pacientskeho združenia Hlas nášho srdca, ktorá bude v priebehu mesiaca máj upozorňovať pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním, ale aj ich okolie a verejnosť, na veľkú mieru ohrozenia práve tejto skupiny vírusom COVID-19.  Pacienti so srdcovým zlyhávaním patria v čase pandémie k najohrozenejším vôbec. Kampaň sa realizuje pod odbornou záštitou Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Rúško na tvári nás aspoň čiastočne chráni pred nákazou koronavírusom. Zároveň však každý z nás zisťuje, aké je to mať sťažené dýchanie, nevedieť sa poriadne nadýchnuť a zadýchať sa aj pri minimálnych fyzických činnostiach. Tieto stavy zažívajú pacienti so srdcovým zlyhávaním denne ako jeden z typických príznakov tohto ochorenia aj bez rúška na tvári.

„Na Slovensku žije približne 100 tisíc pacientov s nejakou formou srdcového zlyhávania alebo srdcovej slabosti. Mnohí z nich o svojom ochorení nevedia a jeho príznaky pripisujú prirodzenému starnutiu. Väčšina z týchto pacientov prichádza ku kardiológovi neskoro, teda v čase, keď je ochorenie v rozvinutom štádiu  a prejavuje sa už dýchavičnosťou aj pri veľmi malej námahe alebo aj v pokoji a opuchmi nôh“, približuje doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc, FESC., prednostka Kardiologickej kliniky LFUK a NUSCH a.s, primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca NUSCH.

Srdcové zlyhávanie je najčastejšou príčinou hospitalizácií na Slovensku a aj príčin úmrtia (2300 úmrtí ročne, čo je denne 6 až 7 pacientov). Diagnóza chronické srdcové zlyhávanie znamená   nižšiu výkonnosť srdca a toleranciu záťaže   a to môže byť pri nákaze akoukoľvek vírusovou infekciou veľmi náročné až fatálne. 

Srdcové zlyhávanie a COVID-19

Podľa doterajších štatistík väčšina ťažkých prípadov nákazy koronavírusom a úmrtí súvisela s vyšším vekom (v prípade úmrtí viac ako 71% pacientov celosvetovo bolo vo veku nad 65 rokov) a najmä s tým, že vo väčšine prípadov to boli pacienti, ktorí mali aj iné ochorenia, na prvom mieste kardiovaskulárne, ale aj onkologické či diabetes.

Z informácií, ktoré momentálne lekárska verejnosť o ochorení má, je zrejmé, že vírus spôsobuje u oslabených a starších ľudí vážne problémy s dýchaním a poškodené funkcie srdca pri chronickom srdcovom zlyhávaní prosto nedokážu zabezpečiť dostatočnú cirkuláciu krvi, v ktorej sa navyše vinou vírusu tvoria aj mikroskopické krvné zrazeniny znižujúce dostatočný prietok krvi. Srdce ďalej poškodzuje intenzívny zápalový generalizovaný stav a výnimočne priamo aj zápal srdcového svalu.

Pacient so srdcovým zlyhávaním je človek po päťdesiatom roku života. Často je po prekonanom infarkte, so zvýšeným krvným tlakom,  s vrodeným ochorením srdca či s poškodením srdcových chlopní. COVID-19 je pre takéhoto pacienta  nebezpečný vírus. Preto by sám pacient, ale aj jeho najbližšie okolie mali dodržiavať čo najprísnejšie hygienické pravidlá a zdržiavať sa kontaktu s  inými ľuďmi.

Medzi prvotné príznaky chronického srdcového zlyhávania patria dýchavica, pocit nedostatku vzduchu a opuchy dolných končatín. Pri vykonávaní bežných činností musí človek s energiou šetriť a plánovite si ju rozdeliť na celý deň. Pacient so srdcovým zlyhávaním môže mať aj dobrú kvalitu života, pokiaľ bude rešpektovať nastavenú liečbu a  prispôsobí svojmu zdraviu aj životný štýl.

Červené rúško

Európska kardiologická spoločnosť pravidelne počas prvého májového týždňa realizuje kampaň, ktorej cieľom je upozorniť na jedno z najčastejších ochorení moderného sveta – chronické srdcové zlyhávanie. Pandémia koronavírusu COVID-19 však na tento rok aktivity výrazne obmedzila len na informovanie prostredníctvom médií a on-line prostredia.

Aj aktivity OZ Hlas nášho srdca po minulé roky boli spojené so stretnutiami na verejnosti a symbolom červených ponožiek, keďže opuchy členkov patria spolu s dýchavičnosťou k prvým príznakom nedostatočnej funkčnosti srdca. Minulý rok sa počas májovej kampane v 10 kúpeľných miestach podarilo realizovať testovanie príznakov viac než tisícke návštevníkov kúpeľov, pričom sa počas kampane podarilo zachytiť niekoľko desiatok prípadov s prvými príznakmi ochorenia srdca, ktorým bola odporučená návšteva lekára.

V súčasnom období však robiť takéto podujatia na verejnosti nie je možné vzhľadom k situácii s koronavírusom. Preto sa OZ Hlas nášho srdca rozhodlo pre aktivity viazané viac na on-line priestor a na edukáciu ako pacientov s ochorením, tak aj na ich okolie a verejnosť. Zároveň sa Červené ponožky vymenili symbolicky za červené rúško.

 

Naša kampaň „Červené rúško“  približuje zdravotné problémy pacientov so srdcovým zlyhávaním, a  súčasne upozorňuje na dnes najohrozenejšiu skupinu ľudí. Veríme, že podporí našu ostražitosť pri prevencii nákazy a aj zvýši povedomie verejnosti o tomto vážnom ochorení

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.