Očkovanie chráni pacientov s ochoreniami srdca

By

Pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami sú vo zvýšenom riziku, že budú mať ťažší priebeh infekcie, je potrebné aby sa dali zaočkovať plnou dávkou vakcín (2 dávkami) hneď ako je to možné.

MUDr. Anna Vachulová, PhD., Kardiologická klinika Lekárskej fakulty UK a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., Bratislava

Nebezpečný vírus, ktorý sa rýchlo šíri po svete: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS- CoV-2), je vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID -19 a spustil celosvetovú pandémiu v marci v roku 2020. Pandémia významnou mierou ovplyvnila poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov nielen s kardiovaskulárnymi ochoreniami. V priebehu roka 2020 nebola prítomná žiadna účinná medikamentózna liečba, neboli prítomné vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Preto mala a má pandémia COVID-19 významný dopad na verejné zdravie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti celosvetovo. Do septembra 2020 bolo hlásených viac ako 25 miliónov chorých s COVID-19 a viac ako milión úmrtí v dôsledku COVID-19 v 188 krajinách sveta. V roku 2020 došlo k zjednoteniu síl nielen zdravotníckych pracovníkov v boji s infekciou COVID-19 na úrovni ochrany jednotlivých osôb až po veľkú medzinárodnú spoluprácu pri zabezpečovaní osobných ochranných prostriedkov (napríklad rúška, respirátory, ochranné štíty) a vývoji vakcíny. Koniec roka 2020 priniesol spustenie očkovania v praxi.

Pacienti s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi a prítomným kardiovaskulárnym ochorením sú veľmi rizikovou skupinou pacientov na vznik ochorenia COVID -19, a v prípade, že sa nakazia môže mať ochorenie u nich komplikovaný priebeh. Preto sú pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami prioritizovanou skupinou na očkovanie proti  COVID-19. Výsledky dlhoročného sledovania ukazujú, že pacienti so závažnými kardiovaskulárnymi ochoreniami profitujú z očkovania proti chrípke. Podobne je to aj pri očkovaní proti COVID-19. Napriek tomu je potrebné, aby pacienti dostali jasné informácie, ktorú môžu napomôcť k pochopeniu nutnosti očkovania proti COVID-19. Získané informácie môžu potlačiť úzkosť, obavy a neistotu, ktorú niektorí pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami pociťujú pri zvažovaní, či sa dať zaočkovať vakcínou proti  COVID-19. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte fakty:

 • Viaceré významné organizácie celosvetovo schválili očkovanie vakcínami proti COVID-19. Uvedieme napríklad: Európska lieková agentúra (EMEA), Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA), Centrum pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC), Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠUKL).
 • Očkovanie proti COVID-19 jednoznačne odporúčajú medzinárodné a národné kardiologické spoločnosti: Európska kardiologická spoločnosť, Americká kardiologická spoločnosť, Slovenská kardiologická spoločnosť .
 • Prínosy vakcíny proti COVID -19 významne prevažujú nad rizikami ochorenia COVID-19, najmä nad potenciálne smrteľnými následkami ochorenia COVID-19.
 • Vakcíny proti COVID-19 sú bezpečné pre pacientov s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, kardiovaskulárnymi chorobami- napr. po prekonanom infarkte myokardu, s artériovou hypertenziou, po prekonaní cievnej mozgovej príhody.
 • Pretože pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami sú vo zvýšenom riziku, že budú mať ťažší priebeh infekcie, je potrebné aby sa dali zaočkovať plnou dávkou vakcín (2 dávkami) hneď ako je to možné.
 • Po zaočkovaní prevažuje účinnosť vakcíny nad rizikami vakcíny. Vakcíny proti COVID-19 majú nízke riziko alergických reakcií.  
 • Ako sa očkuje? Očkovacia látka sa podáva hlboko do ramenného svalu tenkou ihlou. Miesto po vpichu si každý pacient musí starostlivosť tlačiť.
 • Vakcína proti COVID-19 môže mať vedľajšie účinky, ktoré vyzerajú ako slabšie ochorenie chrípky. Najčastejšie sú to: bolesti svalov, bolesti hlavy, bolesti kĺbov  a zvýšená teplota. Uvedené nežiadúce účinky sa môžu vyskytnúť do 72 hod po podaní očkovacej látky. Celosvetovo nemali pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami vyšší výskyt nežiadúcich účinkov ako bežná populácia.

Odporúčané tipy pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami ako zvládnuť očkovanie proti COVID-19:

 1. Objednajte sa na očkovanie. Na očkovanie sa dostavte s blízkou osobou, ktorá Vám poskytne oporu.
 2. Ak máte závažné kardiovaskulárne ochorenie s komplikáciami a máte obavy z toho, čo sa stane po očkovaní, zaregistrujte sa na očkovanie v nemocničnom zariadení.
 3. V deň očkovania užite všetky lieky, ktoré užívate v takom režime ako ich užívate. Lieky užite doma a zapite ich dostatočným množstvom vody. Ak sa obávate úzkosti a následnej bolesti na hrudníku- majte vo vrecku nitroglycerín.
 4. Ak užívate lieky na riedenie krvi, dôsledne si tlačte 2 prstami miesto vpichu po ihle po dobu aspoň 5 minút, krvácanie by malo ustať. Napriek tomu, môžete mať v mieste vpichu ihly jemné podliatiny hematóm. Neznižuje to však účinnosť očkovania.
 5. Ak užívate warfarin, absolvujte pravidelné kontroly hodnôt INR. Ak je INR v odporúčanom rozmedzí, môžete dostať očkovaciu látku. Ak vaša hodnota INR veľmi vysoká, môžete mať vyššie riziko krvácania. V takom prípade sa pred očkovaním sa o tom poraďte so svojím lekárom.
 6. V očkovacom centre  dôsledne a pravdivo vyplňte dotazník. Informujte osobu, ktorá  podáva injekciu o tom, aké lieky užívate. Napíšte si názvy vašich liekov na papier.
 7. Predtým, ako absolvujete očkovanie sa pokojne  poraďte so svojím kardiológom, alebo iným ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná Váš zdravotný stav. Rozhovor s niekým komu dôverujete, pomôže odstrániť obavy z očkovania.
 8. Pripravte sa na to, že druhá dávka vakcíny môže mať v porovnaní s prvou dávkou silnejšie alebo viac vedľajších účinkov. Nutne dodržiavajte kľudový režim a oddychujte po každej dávke najmenej 24 hodín.
 9. Skúste sa pred očkovaním uvoľniť, dobre naladiť. Obavy z očkovania majú ľudia po celom svete. Niektoré príznaky môžu byť obavy z očkovania, nie účinok samotnej vakcíny.
 10. V očkovacom centre dodržujte pokyny protokolu o očkovaní. Zostaňte v sledovacej miestnosti aspoň 30 minút po očkovaní. Je to z dôvodu lepšieho rozpoznania včasných vedľajších účinkov.

Záver: Doposiaľ sme podobnú celosvetovú pandémiu nepoznali. Celá komunita zdravotníkov robíme všetko preto, aby sme zabránili šíreniu ochorenia a pomohli Vám ho čo najlepšie prekonať. K zvládnutiu pandémie ochorenia COVID-19 je potrebný Váš AKTÍVNY PRÍSTUP.

Nezabúdajme: Aj po absolvovaní 2 dávok očkovania musíme pokračovať dodržiavaní bezpečnostných opatrení: Rúško- Odstup- Ruky. Robíme to, aby sme chránili ostatných – najmä tých, ktorí sú ohrození a seba. SPOLU ZVLÁDNEME OČKOVANIE proti COVID-19.

SK2103198778

You may also like