Diagnostika

Pri podozrení na toto ochorenie sa rozhodne treba vyvarovať samodiagnostikovaniu! Žiadne samoštúdium ani skúsenosti známych či pacientov so SZ nenahradia lekára.  (A už vôbec nie “doktor Google”.) Iba odborník dokáže presne diagnostikovať ochorenie, štádium, odhadnúť jeho prognózu a následne odporučiť kvalitnú a účinnú individuálnu liečbu.

Lekár bude pri stanovovaní diagnózy srdcového zlyhávania a pri lekárskych kontrolách využívať rôzne vyšetrenia, ale základom je rozhovor s  pacientom (anamnéza) a jeho fyzikálne vyšetrenie – fonendoskopom a hmatom, ako aj meranie tlaku a pulzu.

Vyšetrenia, ktoré nás môžu čakať: EKG (elektrokardiogram), RTG (röntgen) hrudníka, predovšetkým srdca a pľúc, krvné vyšetrenia a obvykle aj ECHO (echokardiografia, ultrazvukové vyšetrenie srdca).