Druhy SZ

Príznaky chronického SZ sa môžu zrazu výrazne zhoršiť. Vtedy hovoríme o náhlom, akútnom SZ. Často to súvisí s chorobným procesom (infekciou či iným stavom), alebo s nesprávnou liečbou. Zvyčajne však zhoršený stav choroby sa dá zvrátiť.