Klasifikácia

Na vyjadrenie intenzity ochorenia slúži lekárom klasifikácia NYHA, ktorá zohľadňuje ťažkosti pacienta, a všíma si ako veľmi ho jednotlivé prejavy SZ obťažujú v bežnom živote. Umožňuje tiež odhadnúť prognózu ochorenia.

Pacient by si mal tiež klásť otázky, napríklad: Kde sa v tejto škále nachádzam ja? Môžem sa na nej pohybovať, môžem si teda zlepšiť svoj stav?

NYHA (New York Heart Association) klasifikácia chronického srdcového zlyhávania

I

Nemám žiadne obmedzenia telesnej výkonnosti. Moje  obvyklé činnosti nevyvolávajú pocit nedostatku vzduchu, únavu ani búšenie srdca.

II

Cítim mierne obmedzenie vo svojej telesnej výkonnosti. V pokoji nemám žiadne prejavy ochorenia. No pri mojej obvyklej činnosti občas prichádza pocit nedostatku vzduchu, cítim únavu a sem-tam búšenie srdca.*

III

Cítim  zreteľné obmedzenie v telesnej výkonnosti. V pokoji nemám prejavy ochorenia. Ale už malé zvýšenie telesnej činnosti mi spôsobuje dýchavicu, vyčerpanie či búšenie srdca.**

IV

Nemôžem vykonávať žiadnu telesnú aktivitu bez zhoršenia spomínaných prejavov ochorenia. Tieto syndrómy mám často aj v pokoji, pričom i malá telesná aktivita ich ešte zhoršuje. Ak ležím vodorovne, mám dýchavicu, a potrebujem si zvýšiť polohu hornej časti tela vankúšmi. Moje rozprávanie niekedy prerušuje potreba sa nadýchnuť.**

Poznámka:

  • príklady bezproblémovej činnosti: beh, bicyklovanie po rovine, práca v záhrade,
  • príklady problémovej činnosti: rýchly výstup po schodoch, beh do kopca, beh po najedení či v chladnom počasí

** príklady možnej činnosti: sprchovanie, obliekanie, úprava postele,   vysávanie, pomalá chôdza po rovine

** príklady problémovej činnosti: stúpanie bez zastavenia viac než jedno poschodie, rýchla chôdza po rovine