O chorobe

Srdcové zlyhávanie (SZ) je vážne chronické ochorenie. Treba ho však včas rozpoznať a diagnostikovať, aby nebolo zahrnuté pod široký pojem “srdcovo-cievne ťažkosti” a aby mohla byť nasadená adekvátna liečba.

Súčasná medicína má o chorobe veľa poznatkov a pacientom je k dispozícii dobrá liečba, ktorá sa stále vyvíja a vylepšuje. O čo ide?

 Srdce je vlastne sval, ktorý pumpuje krv do celého tela. O srdcovom zlyhávaní hovoríme, ak tento dôležitý orgán dobre nefunguje a často sa dokonca aj zväčší. Keď srdce nepracuje správne, príčinou zvyčajne býva to, že srdcový sval je poškodený – zväčša pre jeho nedostatočné krvné zásobovanie.

Na Slovensku žije približne 100 tisíc pacientov so srdcovým zlyhávaním. Mnohí z nich o svojom ochorení nevedia a jeho príznaky pripisujú prirodzenému starnutiu.

Približne každý piaty Slovák nad 50 rokov má príznaky srdcového zlyhávania. Pritom väčšina z tých potenciálne 100 tisíc pacientov prichádza k lekárovi neskoro, teda v čase, keď je ochorenie už v rozvinutom štádiu. Typické príznaky srdcového zlyhávania  ako dýchavičnosť, horší fyzický výkon, únava, opuchy končatín či prírastok na váhe si pacienti interpretujú ako prirodzené príznaky starnutia.

Srdcové zlyhávanie je porucha srdcovej činnosti, ktoré sprevádza súbor typických symptómov. O srdcovom zlyhávaní hovoríme, ak tento dôležitý orgán dobre nefunguje a často sa dokonca aj zväčší. Keď srdce nepracuje správne, príčinou zvyčajne býva to, že srdcový sval je poškodený – zväčša pre jeho nedostatočné krvné zásobovanie. Srdce následne nie je schopné adekvátne zásobovať telo kyslíkom a živinami.

Typický pacient so srdcovým zlyhávaním je človek po päťdesiatom roku života. Často je po prekonanom infarkte, so zvýšeným krvným tlakom, po vírusovom ochorení srdca či s poškodením srdcových chlopní. Svoj vplyv majú aj vrodené poruchy.

Srdcové zlyhávanie súvisí, ale aj s faktormi, ktoré vieme ovplyvniť – zlá životospráva, nedostatok pohybu, stres, zlozvyky ako je nadmerný príjem alkoholu, fajčenie a nedostatok spánku.

Diagnóza srdcové zlyhávanie znamená predovšetkým nižšiu telesnú zdatnosť. Základným príznakom je dýchavica, pocit nedostatku vzduchu a opuchy dolných končatín. Pri vykonávaní bežných činností musí človek s energiou šetriť a plánovite si ju rozdeliť na celý deň. Mal by však naďalej zostať aktívny, ale s dostatočným odpočinkom.

Približne polovica pacientov je v prípade srdcového zlyhávania ohrozená možnou náhlou smrťou. Druhá polovica pacientov zomiera na pomalé vyhasínanie srdcovej činnosti.

Pacient so srdcovým zlyhávaním môže viesť kvalitný plnohodnotný život, pokiaľ bude rešpektovať nastavenú liečbu a  prispôsobí svojmu zdraviu aj životný štýl. Veľmi dôležitý je každodenný  pohyb . Predstavy, že pacienti s chronickým  srdcovým zlyhávaním majú stále odpočívať a ležať v posteli sú prekonané. Dnes vieme , že pravidelný ľahký telesný tréning  zlepšuje u pacientov so SZ  nie len kontrolu symptómov aj predlžuje život.