Ohrozené skupiny

Podľa prieskumov spoločnosti GfK má príznaky SZ približne každý piaty Slovák nad 50 rokov. Výskyt ochorenia prudko stúpa v dôchodkovom veku (vo všeobecnosti po šesťdesiatke), ale vyskytuje sa v každej vekovej skupine. Zvláštnu pozornosť príznakom by mali venovať ľudia, ktorých sa týka niektorá zo situácií poškodzujúca srdcový sval. (Sú opísané v záložke Príčiny SZ.) Ochorenie sa nevyhýba ani športovcom, ktorí podstupujú extrémnu fyzickú záťaž bez dostatočnej regenerácie.