Ďakujeme

Ďakujeme našim partnerom za podporu pri našich osvetových kampaniach a stretnutiach s pacientami.