Prístroje

Ak je naša medikamentózna liečba SZ optimálne nastavená (čiže všetky lieky a v správnej dávke), lekár môže po istom čase (zvyčajne po troch mesiacoch) uvažovať aj o prístrojovej liečbe. O čo ide?

 

Kardiálna resynchronizačná liečba (CRT, biventrikulárny – dvojkomorový systém)

Prístrojovú, t. j. kardiálnu resynchronizačnú liečbu lekár odporúča, ak je pacientovo srdce slabé nielen vo výkonnosti, ale aj nekoordinovane (asynchrónne) pracuje. Prístroj veľký asi ako pacemaker sa implantuje pod kožu v oblasti pod kľúčnou kosťou a prepojí sa so srdcom elektródami. Pumpovanie krvi sa opäť pri sťahovaní srdcového svalu zosynchronizuje. Tento systém, tzv. CRT, vylepší pumpovú funkciu srdca, zvýši telesnú výkonnosť pacienta a zlepší prejavy srdcovej slabosti. Zvyčajne zníži aj potrebu rehospitalizácií a predlžuje život.

 

Implantovateľný kardiálny defibrilátor (ICD)

Srdce má správne pracovať v určitom stabilnom a pravidelnom rytme. Pri SZ sa nezriedka stáva, že srdcový rytmus sa náhle zmení (je nekoordinovaný a rýchly), čo vyvoláva stav, kedy srdce prestáva pumpovať krv. Dochádza tak vlastne k zastaveniu činnosti srdca aj krvného obehu. Ak vtedy zasiahneme elektrickým impulzom (výbojom) a poruchu rytmu upravíme, skorigujeme tak aj dôsledky zastavenia činnosti srdca. A pacient stav vážnej arytmie prežije. V týchto prípadoch sa implantuje prístroj ICD, ktorý je schopný rozpoznať prítomnosť a stav arytmie, podľa potreby vyslať do srdca zachraňujúci elektrický výboj a poruchu rytmu odstrániť.

 

Ide o malý prístroj, ktorý implantujeme pod kožu v oblasti pod kľúčnou kosťou. Do srdca sú prostredníctvom cievneho systému zavedené elektródy, spojené s prístrojom. Tento postup neovplyvňuje SZ, no pri vážnej a komplikujúcej arytmii môže pacientovi zachrániť život.

 

Keďže niektorí pacienti so SZ potrebujú oba liečebné postupy (CRT i ICD), existujú i prístroje schopné zabezpečovať obidve tieto funkcie.